Positive tall for arbeidsmarkedet

September ble en positiv måned for det spanske arbeidsmarkedet. 26 329 personer fikk jobb. Hovedgrunnen til at så mange startet å jobbe, kommer av at helsevesenet og skolene har fått mange nye stillinger. Bakgrunnen er at coronapandemien er krevende. 84 013 nye er innmeldt i forsikringskassen. 98,2 prosent av disse er kvinner. Ledigheten er fortsatt…

Derfor gikk det galt

  Coronapandemien har lammet det spanske samfunnet og spansk økonomi har havnet i en hengemyr det skal bli utfordrende å komme seg ut av. Det er mange årsaker til at COVID-19 ga Spania en real knock out.   Kommentar Jon Henriksen     Antall nysmittede fortsetter å stige. Selv om 24 provinser har stabile forhold…