Nytt senter på La Manga

Et nytt forretningssenter er under oppføring i Los Belones på La Manga. Her kommer blant annet bilverksted, supermarked, klær og sko. Det bygges for tiden et nytt foretningssenter i Los Belones som ventes ferdig i april/mai 2016. Det er fire store, og en mindre enhet som reises, og uten at noe er helt klart i…

Vellykket utflukt til Gandia

Forrige uke reiste 40 personer fra Alfaz del Pi, Albir og tilstøtende nærområder på dagsutflukt til Gandia. Det ble en meget vellykket og interessant tur for de nordmennene som hadde meldt seg på bussreisen til byen, som ligger ca. ti mil fra Alicante og drøye seks mil fra Valencia. Gandia ligger i Valencia-regionen og har…

Slik skaffer du deg spansk førerkort

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet av EUs regelverk for førerkort. Et viktig prinsipp i dette regelverket er at medlemslandene skal godkjenne hverandres førerkort. Siden det ikke finnes et felles førerkort for EU- og EØS-landene har medlemsstatene i stedet innført en ”fellesskapsmodell” for førerkort som sikrer at førerkort som er utstedt av ulike EU-/EØS-land er gyldige…