Bruker droner i kampen mot larvene

Miljømyndighetene i Murcia har tatt i bruk små droner i kampen mot de giftige og svært plagsomme prosesjonslarvene. Det er spesielt i områder der det er vanskelig for mennesker og ferdes at dronene er satt inn. Dronene kartlegger hvor larvene finnes, slik at man eventuelt kan sette inn tiltak med sprøyting.     Det manuelle…

Prisene på gass ned fem prosent

Prisen for en gassbeholder på 12,5 kilo koster nå i gjennomsnitt 13,86 euro. Det er en prisnedgang på nesten fem prosent. For ett år siden var prisen 19,96, så nå er prisen på gass altså tilbake til det mer normale. I en periode lå prisen på en gassbeholder på 12, 5 kilo på hele 17,50…

Røykeloven har hjulpet svært lite

Spania innførte en av verdens strengeste røykelover i 2010 med nye skjerpede regler, men antall røykere har ikke sunket. Antallet røykere har faktisk økt. De siste årene. Det viser seg at 34 prosent av spanjolene i aldersgruppa 15 til 64 år røyker hver eneste dag. I 2005, da den første røykeloven ble innført, var antall…

Vannflasker til én euro i lufthavnene

Er du tørst når du er på en spansk lufthavn, så kan du nå løse det ved å kjøpe en flaske vann til kun én euro. Tidligere har en flaske vann kostet både to og tre euro. Det er regjeringen som har instruert Aena, som driver 19 lufthavner i Spania, om at butikker og kiosker…

Vil koste Spania ti milliarder euro

Den spanske Sentralbanken har regnet ut at en såkalt hard Brexit for Storbritannias vedkommende, altså en utmeldelse av EU uten noen avtale, vil koste Spania hele ti milliarder euro. Det dreier seg om ti milliarder euro i løpet av en femårsperiode. Det er ventet at Bruttonasjonalproduktet (BNP) vil falle med 0,8 prosentpoeng. I tillegg vil…